Kontakt

Portál Evropské fondy.eu

slouží k prezentaci projektů, které jsou výsledkem společné týmové práce zkušených odborníků z oblasti dotačního managementu, projektového managementu, strategického plánování a finančnictví.

Hlavní činností projektového týmu je zpracování projektových záměrů. Snažíme se poskytovat kvalitní, profesionální služby, a vést Váš projekt od prvotní myšlenky, přes kvalitní a včasnou realizaci, až do konce doby jeho potřebné udržitelnosti.

Významnou součástí naší činnosti je zpracovávání strategických dokumentů, finanční poradenství a pořádání seminářů a konferencí.

Přehled projektů zpracovaných společností Finanční poradenství, s.r.o.:

  • První programovací období 2004 – 2006:
    • V průběhu prvního programovacího období byly zpracovány projekty v celkové výši 367 566 000.
      .
  • Druhé programovací období 2007 – 2013:
    • V průběhu druhého programovacího období byly zpracovány projekty v celkové výši 2 620 000 000.

Mezi naše významné projekty patří:

Projekty realizované v Operačním programu Životní prostředí

Projekty realizované v rámci ROP NUTS II Střední Čechy

Projekty realizované v rámci OP Praha Konkurenceschopnost