Kontakt

Společnost Finanční poradenství, s.r.o.

je poradenská společnost poskytující své služby v oblasti čerpání finančních prostředků z různých dotačních titulů, především strukturálních fondů EU. Zaměřuje se na koncepční, finanční a provozní řízení projektů předkládaných ke spolufinancování z fondů EU, z českých národních zdrojů a ostatních dotačních titulů a finančních mechanismů.

Další významnou oblastí je poradenská činnost v oblasti zpracování strategických dokumentů, organizačně-manažerského poradenství, finančního a ekonomického poradenství.

Kvalita a rozsah poskytovaných služeb je založena na individuálních profesních schopnostech a zkušenostech jednotlivých členů týmu, ale také na řadě realizovaných společných projektů, při kterých se složení týmu plně osvědčilo. Značný důraz je kladen na profesionální způsob komunikace s klienty, partnery a zadavateli zakázek.

Klienty společnosti jsou městské části, města a obce, neziskové organizace, malé a střední podnikatelské subjekty.