Kontakt

Proč s námi?

  • Dobré reference od stávajících klientů – preference dlouhodobé spolupráce
  • Pečlivé posouzení projektového záměru, vhodné zařazení a soulad se současnou i budoucí ekonomikou žadatele
  • Odbornost a profesionalita členů vedoucího týmu, nepřetržitá práce na zvyšování kvalifikace
  • Aktivní práce s klientem, respektování potřeb a požadavků klienta a zákonných norem
  • Zkušený tým a individuální nasazení jednotlivých členů týmu
  • Možnost kontaktu s klientem v místě působení

Společnost Finanční poradenství, s.r.o. má dlouhodobou praxi v oblasti poradenských služeb pro veřejnou správu, dostatek zkušeností v oblasti dotačních titulů vč. strukturálních fondů EU, ucelený přehled o nabídce finančních nástrojů v ČR a disponuje potřebným potenciálem pracovníků s odpovídající kvalifikací.

Činnost je podpořena vynikající orientací na českém finančním trhu a kvalitními dlouhodobými vztahy s největšími světovými i tuzemskými bankami a finančními institucemi.

Při přípravě projektu jako poradenský tým přistupujeme ke každému projektu zcela individuálně, připravujeme zodpovědně jeho kompletní architekturu. Celková konstrukce projektu je postavena na maximálním respektování potřeb a požadavků zadavatele.

První programovací období 2004 – 2006

Společnost má velké zkušenosti s přípravou a předkládáním projektů jako žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů, především v rámci programu JPD2 Cíl Praha. Pracovali jsme pro tyto městské části hlavního města Prahy: Dolní Počernice, Horní Počernice, Satalice, Vinoř, Praha 14, Ďáblice, Praha 9. Dále jsme předkládali projekty za střední odborné školy (tvrdé i měkké projekty) a neziskové organizace.

V průběhu prvního programovacího období byly zpracovány projekty v celkové výši  367 566 000.

Druhé programovací období 2007 – 2013

V současné době končí již druhé programovací období (2007 – 2013) podpory České republice z evropských strukturálních fondů. Doposud jsme předkládali projekty v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, Operačního programu Praha – Adaptabilita, Regionálních operačních programů (ROP) jednotlivých krajů České republiky, a především Operačního programu Životní prostředí, ale i národních dotačních titulů.

V průběhu druhého programovacího období byly zpracovány projekty v celkové výši  2 620 000 000.