Kontakt

Složení týmu

Vedení společnosti:

Mgr. Vladimíra Jilečková
ředitelka Finanční poradenství, s.r.o.

 • Vzdělání: VŠ – magisterské studium, AMU, organizace a řízení umělecké tvorby
 • Člen vybraného týmu hodnotitelů Národního registru poradců (Czechinvest)
 • Vedení projektových týmů a koordinace práce všech zpracovávaných projektů.
 • Zkoušky v různých oblastech úvěrování pro fyzické a právnické osoby
 • Odborné semináře na téma – projekty EU, zpracování Studie proveditelnosti, Logického rámce, veřejné zakázky, celoživotní vzdělávání, řízení projektů apod.
 • Zkoušky odborné způsobilosti pro oblast pojišťovnictví (nejvyšší stupeň)

Ing. Ingrid Růžičková
jednatelka Finanční poradenství, s.r.o., vedoucí projektového týmu

 • Vzdělání: VŠCHT
 • Profesní zaměření – problematika životního prostředí a dopravy, oblast sociální práce, zkušenosti s prací ve státní správě
 • Účast na všech zpracovávaných projektech.
 • Zkoušky v různých oblastech úvěrování pro fyzické a právnické osoby (banky, hypotéční banky, stavební spořitelny)
 • Odborné semináře na téma – projekty EU, zpracování Studie proveditelnosti, Logického rámce
 • Odborné semináře na téma programu JPD 2

Ing. Ivana Jandová
projektový manažer – ekonomie, finance

 • Vzdělání: Vysoká škola ekonomická, obor Finance

Mezi dalšími zaměstnanci a spolupracovníky společnosti jsou odborníci z oblasti finančního a daňového poradenství, managementu, práva, veřejných zakázek, ekonomie, účetnictví, životního prostředí, stavebnictví, realit, marketingu a logistiky.

Společnost Finanční poradenství, s.r.o. je zařazena do databáze zpracovatelů projektů odboru FEU MHMP.

.