Kontakt

Finanční mechanismus EHP/Norska

První programovací období 2004 – 2006

V rámci Finančního mechanismu EHP/Norska z grantového schématu na podporu projektů bylo společností zpracováno 19 projektů.

Z celkového počtu 600 předložených projektů v rámci ČR bylo k financování vybráno 43 projektů tj. 7%, z toho 5 projektů bylo zpracováno naší společností tj. úspěch 26%, což je takřka 4x větší úspěšnost než byl celorepublikový průměr.

Druhé programovací období 2007 – 2013

Oblast Rozvoj lidských zdrojů

  • Modernizace a vybavení Základní umělecké školy Blatiny v Praze 17
  • Gymnázium Jana Nerudy – vzdělávací a informační centrum, Praha 1

Oblast Životní prostředí

  • Mlýn – centrum environmentálního vzdělávání pro veřejnou správu (předkladatel Městská část Praha – Dolní Počernice)

Blokový grant Technické asistence

  • Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management
  • Projekt Ekologické školství v Norsku a v České republice – Inspirace a výměna zkušeností
  • Projekt Zelený úřad

Partnerství Norska a ČR – předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi municipalitami

Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice

Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice

Dobrá praxe – environmentální vzdělávání ve veřejné správě – partnerství Norska a České republiky