Kontakt

Program JPD 2

Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

  • Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích

Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Opatření 2.2.2. – Příznivé podnikatelské prostředí

Opatření 2.3 – Vybavení, veřejný internet

Mezi nejvýznamější projekty patří:

Revitalizace zámeckého parku v Dolních Počernicích

Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha – Satalice

Nové městské centrum Prahy 20 – kulturní památka Chvalský zámek

Regionální informační centrum v Dolních Počernicích

Regionální informační centrum v Dolních Počernicích – po rekonstrukci