Kontakt

Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží

Cíl: Projekt je prvoplánově zaměřen na ekologicky orientovanou revitalizaci historicky a přírodně cenného území botanické zahrady.

Hlavním smyslem projektu je obnova památkově chráněného území zámeckého parku v Malešicích, který je přístupný i veřejnosti. Součástí parku je zahradnická škola, učiliště a botanická zahrady, registrovaná Mezinárodní asociací botanických zahrad. Zámecký park se svými architektonicky a historicky cennými objekty patří k výrazným krajinotvorným prvkům a představuje vyhledávané místo odpočinku obyvatel. Řešené území je v současnosti značně zdevastováno, především díky absenci rozsáhlé a trvalé údržby parku, ale také neadekvátním využitím části zahrady bývalými nájemci a dlouhodobě neřešenými ekologickými zátěžemi (pozůstatky ekologické havárie v malešické spalovně, osinkocememtové stavební prvky ve zchátralých budovách, černá skládka). Areálem protéká říčka Malá Rokytka, jejíž koryto bude zrekonstruováno a vody budou navráceny do původního toku a svedeny dále do rybníka. Ekologické zátěže budou odstraněny, dojde k obnovení a rozšíření zeleně. V areálu budou instalovány bezpečnostní kamery.