Kontakt

Kulturní a informační centrum Praha 19

Cíl: Rozšířit nabídku služeb místní knihovny ve Kbelích o nové služby zaměřené na rozvoj informační společnosti

Projekt rozšiřuje stávající nabídku služeb a vybavení knihovny v Městské části Praha – Kbely o kvalitní počítačové pracoviště s veřejným internetem a nové klubové a školící prostory.