Kontakt

Nové městské centrum Praha 20 – kulturní památka Chvalský zámek

Cíl: Ze zdevastované a nevhodně využívané avšak historicky cenné budovy Chvalského zámku vytvořit nové městské centrum

Obnovou zanedbaného zámku vznikají kultivované prostory pro pořádání reprezentativních, společenských a kulturních akcí, klubové prostory se zázemím pro smysluplné využití volného času a vzdělávání obyvatel s celopražským dopadem. Objekt bude sloužit také jako místo setkávání pro neziskové organizace, zájmová sdružení a podnikatelské subjekty. Projekt ve svém celku řeší kompletní úpravu rozlehlého neudržovaného území. Obnovena bude zámecká zahrada, v blízkosti areálu vzniknou nová parkovací místa. Bude zaveden kamerový bezpečnostní systém. Ve přímé vazbě na projekt vzniknou nová pracovní místa.

Chvalský zámek

Chvalský zámek