Kontakt

Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury

Cíl: Vytvoření podmínek pro vznik nového městského centra

Projekt chce regenerací poškozených a nevhodně využívaných ploch připravit lokalitu pro následné vybudování polyfunkčního kulturně společenského a sportovního městského centra, které by nabízelo široké spektrum služeb a možností pro obyvatele Ďáblic i okolí. V souladu s urbanistickou studií řeší nevyhovující stav zeleně a nedostatek parkovacích míst v MČ. Zaměřuje se i na odstranění stávající ekologické zátěže území.