Kontakt

Společné kulturní centrum městských částí Praha – Dolní Počernice a Praha 14

Cíl: Revitalizací historické památkově chráněné budovy získat kultivované prostory pro volnočasové aktivity obyvatel městských částí Dolní Počernice a Praha 14

Projekt řeší revitalizaci technické památky počernického pivovaru. Vytváří příznivé podmínky pro další rozvoj kulturního, společenského a komunitního života v lokalitě známé pořádáním řady významných akcí kulturních, sportovních i charitativních (Babí léto, Masopust, Otevřené ateliéry Linhartovy nadace, akce Kapky naděje, Vánoce, Vítání léta). Vzniknou vhodné výstavní, divadelní, klubové a konferenční a přednáškové prostory včetně zázemí. Část pivovaru bude sloužit k podnikatelským účelům (restaurace s obnovenou varnou místního piva). Díky vynikající dostupnosti z Černého mostu bude sloužit i obyvatelům sídliště Černý Most. Akce je jednou ze součástí kompletní revitalizace dolnopočernického zámeckého parku a jeho okolí.

Společné kulturní centrum

Společné kulturní centrum – rekonstrukce

Společné kulturní centrum

Společné kulturní centrum – po rekonstrukci