Kontakt

Národní programy


Národní program Podpora cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 • Nové produkty cestovního ruchu ve Tvrzi Hummer
 • Podpora turistického ruchu pro děti ve Tvrzi Hummer
 • Ekovláčkem z Benešova do Konopiště
 • Kutná Hora dostupná všem
 • Nový odpočinkový prostor na Tvrzi Hummer


Národní program Zeleň do měst a jejich okolí Státního fondu životního prostředí ČR

 • Vegetační úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou
 • Revitalizace krajinné zeleně v MČ Praha – Kolovraty
 • Revitalizace okolí rybníka Ohrada a Zelené cesty
 • Zpřístupnění a obnova lokality mezi řekou Vltavou a protipovodňovým valem v Troji
 • Městský park Tyršova, Sedlčany


Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

 • Vegetační úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou
 • Nová MŠ v Benátkách nad Jizerou v ulici U Cukrovaru 655/7 v Benátkách nad Jizerou
 • Přístavba MŠ Duha, Praha – Dolní Počernice
 • Výstavba nového objektu ZŠ Kolovraty – II. stupeň
 • Nová mateřská škola – Vila, ulice Plavební, Mělník
 • Stavební úpravy mateřské školy Poříčí nad Sázavou – 2. etapa
 • Půdní vestavba nových tříd do základní školy v Poříčí nad Sázavou
 • Centrum předškolního vzdělávání Bolevecká – Praha 10 – Horní Měcholupy
 • Interiérové a technické vybavení nové budovy ZŠ Kbely
 • Nová budova ZŠ Kbely
 • Rozšíření kapacity MŠ Vodnická vybudováním, Praha – Újezd