Kontakt

Operační program Životní prostředí


1. výzva OPŽP – Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (zateplení škol, mateřských školek a nepodnikatelských objektů) byly předloženy tyto projekty:

 • Zlepšení tepelně technických vlastnosti budovy mateřské školy v Průhonicích
 • Zlepšení tepelně technických vlastnosti budovy základní školy v Průhonicích
 • Snižování spotřeby energií v Základní škole Třebízského v Kralupech nad Vltavou
 • Snižování spotřeby energií v Mateřské škole U Jeslí v Kralupech nad Vltavou
 • Snižování spotřeby energií v Základní škole generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou
 • Snižování spotřeby energií v Mateřské škole generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou
 • Zlepšení tepelně technických vlastností budovy mateřské školy v Chrástu
 • Snižování spotřeby energie v MŠ Buštěhrad
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Buštěhrad
 • Snižování spotřeby energie v ZUŠ Buštěhrad
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Lipanská v Kolíně

11. výzva OPŽP – Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (zateplení škol, mateřských školek a nepodnikatelských objektů) byly předloženy tyto projekty:

 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Praha – Nebušice
 • Snižování spotřeby energie v DPS Buštěhrad
 • Snižování spotřeby energie v DPS Praha – Dolní Měcholupy
 • Snižování spotřeby energie v MŠ Poříčí nad Sázavou
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Poříčí nad Sázavou
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Dopllerova v Městské části Praha – Petrovice
 • Zateplení budovy školy a tělocvičny OU a PŠ Příbram
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická, Havířov
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ M. Kudeříkové, Havířov
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská, Havířov
 • Zateplení a výměna oken Domova seniorů v Břeclavi
 • Zateplení objektů lůžkové části a komplementů na ul. MUDr. Jana Jánského 11 ve Znojmě
 • Snižování spotřeby energie v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ v MČ Praha – Běchovice
 • Snižování spotřeby energie v Centru sociálních služeb v MČ Praha – Běchovice
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Roztoky
 • Zlepšení tepelně technických vlastností budov SOŠ a SOU stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Chmelová, Praha 10
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická, Praha 10
 • Snižování spotřeby energie v MŠ Podléškova a MŠ Remrandtova, Praha 10
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Praha – Zbraslav
 • Snižování spotřeby energie v objektu Českobrodská 3, Praha – Běchovice
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Lelekovice
 • Snižování spotřeby energie v MŠ Lelekovice
 • Snižování spotřeby energie v Nemocnici Znojmo
 • Zateplení budovy školy a tělocvičky OU a PŠ Příbram
 • Snižování spotřeby energie v MŠ Nebušice, Praha – Nebušice
 • Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně v MČ Praha – Libuš
 • Psychiatrická léčebna Štenberk -pavilon 7 – energetická opatření
 • Snižování spotřeby energie v MŠ Chmelová, Městská část Praha 10
 • Snižování spotřeby energie v MŠ Mládežnická, Městská část Praha 10
 • Snižování spotřeby energie v MŠ Podléškova a Rembrandtova, Městská část Praha 10
 • Snižování spotřeby energie v SOŠ Jarov, Praha 9
 • Snižování spotřeby energie v CSS Nebušice
 • Realizace úspor energie ve sportovní hale v Novém Rychnově
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Dopplerova v MČ Praha – Petrovice
 • Snižování spotřeby energie v objektu Jakobiho 328
 • Snižování spotřeby energie v 2. ZŠ v Sedlčanech
 • Snižování spotřeby energie v 4. MŠ v Sedlčanech
 • Zateplení objektů lůžkové části a komplementů na ul. MUDr. Jana Janského 11 ve Znojmě
 • Zateplení a výměna oken v Základní škole Horní Beřkovice
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ 1. máje, Havířov
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ F. Hrubína, Havířov
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ K. Světlé, Havířov
 • Snižování spotřeby energie v ZŠ Žákovská, Havířov

38. výzva OPŽP – Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (zateplení škol, mateřských školek a nepodnikatelských objektů) byly předloženy tyto projekty:

 • Snížení imisní zátěže a realizace úspor ve sportovní hale v Novém Rychnově

50. výzva OPŽP – Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (zateplení škol, mateřských školek a nepodnikatelských objektů) byly předloženy tyto projekty:

 • Snižování spotřeby energie v objektu Městské knihovny v Sedlčanech

60. výzva OPŽP – Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (zateplení škol, mateřských školek a nepodnikatelských objektů) byly předloženy tyto projekty:

 • Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník
 • Snižování spotřeby energie ve sportovní hale v Nebušicích

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Primární oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady

 • Sběrný dvůr Český Brod
 • Nákup vozu na svoz bioodpadu – Městská část Praha 19
 • Omezení prašnosti na území města Milovice

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

 • Revitalizace zámeckého parku v Benátkách nad Jizerou
 • Park Ořešín Buštěhrad
 • Regenerace hřbitova v Horní Bříze
 • Revitalizace parku Na Ostrově v Nymburce
 • Revitalizace sídlištních ploch v Kolíně
 • City Park Benátky nad Jizerou
 • Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Bakově nad Jizerou
 • Nákup vozu na svoz biodpadu – Městská část Praha 19
 • Revitalizace tůně Bakov nad Jizerou
Snižování spotřeby energie v MŠ Buštěhrad

Snižování spotřeby energie v MŠ Buštěhrad