Kontakt

Program švýcarsko-české spolupráce

Fond partnerství

Fond environmentální odbornosti

  • Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel městské části Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší s využitím zkušeností Místní agendy 21 a Národní sítě zdravých měst ČR
    Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management

    Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management

    Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management

    Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management