Kontakt

Administrace a monitoring projektů

Společnost poskytuje komplexní služby, které napomáhají realizaci projektu a také jeho udržitelnosti.

Rozsah služeb:

 • konzultace a doplnění podkladů před podpisem smlouvy o financování
 • příprava projektu na kontrolu ex ante
 • trvalé sledování důležitých termínů v realizaci a monitoringu projektu
 • udržitelnost projektu
 • projektový management
 • monitoring způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu
 • konzultace postupu při zadávání veřejných zakázek
 • zpracování průběžných, etapových, závěrečných a monitorovacích zpráv
 • zpracování žádostí o platbu včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti či oprávnění čerpání dotace
 • asistence při řešení nestandardních situací projektu
 • zajištění publicity a propagace projektu
 • monitoring realizace postupu projektu
 • sledování monitorovacích ukazatelů
 • žádosti o platbu, monitoring proplácení výdajů projektu
 • zastupování při kontrolách a auditech projektu (řešení námitek ze strany kontrolních orgánů)