Kontakt

Poradenství pro malé střední podnikatele a neziskové organizace

 • finanční analýza podniku – majetková, kapitálová struktura, posouzení finanční situace a zhodnocení výkonnosti společnosti
 • vyhledání silných i slabých stránek situace společnosti
 • analýza vývoje společnosti po dobu jejího působení
 • návrhy opatření na zlepšení ekonomické situace společnosti
 • příprava podnikatelského nebo projektového záměru, sladění záměru se stávající i předpokládanou budoucí ekonomickou situací společnosti, cash flow
 • finanční plánování
 • financování podniků a investic a jejich efektivita
 • plánování procesu růstu MSP
 • úvěrové poradenství
 • dotační poradenství
 • programy zaměstnaneckých výhod

Poradenství při zakládání NNO

 • Výběr vhodné právní formy
 • Vytvoření strategie činnosti, určení náplně činnosti
 • Personální obsazení
 • Jednání s partnery
 • Příprava smluvních dokumentů a zápisu společnosti