Kontakt

Dotační management

Dotační management je služba pro žadatele všech typů. Jde o sledování současných i budoucích možností čerpání finančních prostředků pro jejich projektové záměry. Pečlivým sledováním a vyhledáváním aktuálních možností finanční podpory můžeme pro klienta přinést nejen konkrétní možnost uskutečnění jeho záměru, ale také řadu podnětů pro jeho budoucí rozvoj. Pravidelně upozorňujeme na jednotlivé aktuální tituly a seznamujeme klienty s podmínkami jejich čerpání. Dotační management zajišťuje možnost včasné přípravy žádosti o dotaci.

Pro kvalitní poskytnutí služby dotačního managementu je nutné:

  • přesné zadání projektového záměru a specifikaci budoucího žadatele
  • poskytnutí informace o možném čerpání finančních zdrojů
  • porovnání projektového záměru s podmínkami vybraného dotačního titulu
  • konzultace projektového záměru na řídícím orgánu nebo implementační agentuře
  • zahájení práce na projektovém záměru

Dotační management poskytuje společnost v současné době pro tyto klienty: