Kontakt

Snižování nákladů a optimalizaci činnosti úřadu

Cíl poradenství:

  • optimalizace činnosti úřadu a snížení nákladů provozu úřadu

Konzultace a poradenství poskytujeme v níže uvedených oblastech:

  • Účetnictví a audity, zastupování obce vůči orgánům státní správy (FÚ, OSSZ, …)
  • Právní poradenství
  • Dotační a projektové poradenství
  • Pojištění majetku a osob
  • Veřejné zakázky
  • Úspory provozních nákladů (spotřeba energie, provoz dopravních prostředků, telekomunikační služby, nákupy režijního materiálu)
  • Odpadové hospodářství
  • Nezávislý stavební dozor
  • Ostatní – finanční řízení, správa majetku, IT poradenství, energetické poradenství