Kontakt

Strategické plánování

Rozsah práce:

 • Podrobná analýza potřeb
 • Stanovení organizační struktury a managementu
 • Koordinace řídících a pracovních skupin, vedení týmu
 • Analýza současného stavu, SWOT analýza, Logický rámec, Analýza rizik
 • Stanovení rozvojových priorit, strategie, opatření
 • Vytvoření finančního rámce, návrh optimálního financování vč. využití různých grantů a dotačních titulů na úrovni kraje, ČR i EU
 • PR, podpora partnerské spolupráce, příprava informačních materiálů
 • Zpracování smluvních dokumentů
 • Vytvoření metodiky monitoringu
 • Součinnost při zavádění výstupů SPRM, vyhodnocování efektivity strategického plánu
 • Zajištění vzdělávání účastníků

V poslední době byly připraveny tyto plány:

 • Město Kolín – integrovaný plán rozvoje města, včetně aktualizace
 • Město Benátky nad Jizerou – strategický plán města
 • Město Buštěhrad – strategický plán rozvoje města
 • Městská část Praha – Běchovice – strategický plán rozvoje městské části
 • Studie rozvoje obce Koleč v návaznosti na územní plán
 • Městská část Praha 22 – strategický plán rozvoje městské části
 • Městská část Praha – Zličín – strategický plán rozvoje městské části
 • Městská část Praha – Dolní Počernice – strategický plán rozvoje městské části , včetně aktualizace
 • Rozvojový plán Městské části Praha – Dolní Počernice
 • Strategický plán Městské části Praha – Petrovice
 • Plán péče o životní prostředí Městské části Praha – Kunratice
 • Synopse plánu péče o životní prostředí Městské části Praha – Nebušice
 • Strategický plán Městské části Praha 20
 • Strategický plán města Ledeč nad Sázavou
Integrovaný plán rozvoje města Kolín

Integrovaný plán rozvoje města Kolín

Strategický plán rozvoje MČ Praha - Zličín

Strategický plán rozvoje MČ Praha – Zličín

Strategický plán rozvoje MČ Praha - Dolní Počernice

Strategický plán rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice