Kontakt

Studie proveditelnosti projektových záměrů

Rozsah práce:

  • Podrobná analýza současného stavu a potřeb
  • Zpracování projektového záměru
  • Analýza rizik
  • Dopady projektu
  • SWOT analýza, marketing, management, cash- flow,
  • Partnerské spolupráce – rozsah, zaměření, legislativní podmínky
  • Vytvoření potřebných smluvních dokumentů