Kontakt

Lidské zdroje, semináře, školení, konference

Společnost Finanční poradenství, s.r.o. se zabývá navrhováním a zpracování projektových záměrů, které budou moci čerpat finanční zdroje z nejrůznějších dotačních titulů, především zdrojů strukturálních fondů EU. Snaží se držet krok s rychlým vývojem naší společnosti zejména v souvislosti s dotační politikou Evropské unie.

Cílem působení společnosti v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání a nejrůznějších seminářů je připravit vzdělávací program na míru svým klientům dle jejich aktuálních potřeb a požadavků (obsah, metodiku, termín, organizaci akce, délku i místo školení). Výukové a tréninkové programy jsou koncipovány s využitím nejmodernějších výukových metod.

Oblasti vzdělávání:

  • Regionální rozvoj a regionální politika EU
  • Strukturální fondy EU
  • Dotační možnosti ČR
  • Příprava a monitoring projektů
  • Projektový management a řízení
  • Manažerské vzdělávání
  • Komunikace a motivace
  • Obchodní dovednosti
  • Prezentační možnosti
  • Finanční plánování apod.

Realizované semináře: