Kontakt

Poradenství v oblasti životního prostředí

  • úspory energií
  • odpadové hospodářství
  • environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
  • obnovitelné zdroje energie
  • veřejná zeleň
  • čistota vod
  • čistota ovzduší
  • environmentální management